Tag: พวงหรีดฉลอง

พวงหรีดฉลอง

June 27, 2022 By Owen George 0

พวงหรีดฉลอง พวงหรีดฉลอง ในเครือของเรา ได้ได้โอกาสจัดส่งพวงหรีดที่วัดชัยมงคลหลายครั้ง ก็เลยทำให้พอทราบประวัติอย่างย่อๆว่า วัดชัยมงคลเป็นวัดมอญของชนชาวมอญ คาดเดาว่าสร้างขึ้นในยุคจังหวัดสุโขทัยตอนท้าย มีหลวงพ่อขาว เป็นเคารพสักการะของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งแวะเวียนมาทำบุญรวมทั้งร่วมศาสนกิจอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากนั้นวัดชัยมงคลยังมีศาลาสวดศพศพ รวมทั้งสถานที่จัดงานการปลงศพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ก็เลยทำให้มีพวงหรีดมากมายประดับประดาศาลาทุกเมื่อเชื่อวัน ร้านค้าพวงหรีดใกล้วัดชัยมงคลของของเราก็ได้ได้โอกาสได้จัดส่งพวงหรีดที่วัดชัยมงคลแทบทุกวัน ทางเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในการแสดงความรักรวมทั้งเคารพนับถือให้แก่บุคคลที่ท่านเคารพนับถือรัก