Tag: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

July 6, 2022 By Owen George 0

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์ พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโท จำพวกราชวรวิหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 ปี เพื่อเป็นการสรรเสริญและก็อุทิศพระราชบุญกุศลตอบสนองแก่กรมพระยาพระเทวดาศิรินทรามาตย์ พระบรมราชแม่พันปีหลวง | ภายในมีการวางแผนผังอย่างเป็นระเบียบ พูดอีกนัยหนึ่ง กำหนดให้มีสถานศึกษาตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่กึ่งกลาง และก็ป่าช้าอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาธรรมที่เปรียบเหมือนชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก กลางคน แล้วก็จบลงที่ความตาย)พระอุโบสถขนาดใหญ่ ผนังภายนอกเขียนลายรดน้ำ ผนังด้านในทาชาดเขียนลายทองรูปเทพบุตร ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎตกแต่งกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายสุวรรณรูปเหล่าเทวดา พร้อมแกะสลักรูปเหรียญตรา 5 เชื้อสาย | พระนิรันยี่ห้อย พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เมรุหลวงหน้าพลับพลาที่ประทับเหรียญตรา และก็ป่าช้าหลวง (ที่เผาศพสำหรับพระราชวงศ์ ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุฯ ที่สนามหลวง)